Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 października 2020 r. o wydaniu decyzji Nr 6/2020 (znak IR-III.747.9.2020.8) o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Prace na obwodnicy towarowej Poznania” - Linia kolejowa nr 352...

od km 9.249 do km 11.800, linia kolejowa nr 272 od km 194.133 o km 197.668 oraz linia kolejowa nr 801 od km 0.121 do km 0.142, linia kolejowa nr 802 od km 0.033 do km 0.109 i linia kolejowa nr 824 od km 0.000 do km 0.036, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 13.10.2020 do 27.10.2020
Autor: Łukasz Michalski
Data utworzenia: 09.10.2020
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 12.10.2020 - 14:28
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.10.2020 - 00:05