ObwieszczenieWojewody Wielkopolskiego z dnia 6 października 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę nr 89/Z/18 wydanej w dniu 23 sierpnia 2018 r. dla inwestycji pn. „Prace na linii ...

... kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie - część 1 odcinek st. Poznań Główny - st. Wronki (włącznie) tj. od km 0+000 do km 52+265; w zakresie układu torowego, układu drogowego, obiektów inżynieryjnych, odwodnienia i instalacji sanitarnych, konstrukcji budowlanych i architektonicznych, sieci trakcyjnej oraz elektroenergetycznej, na odcinku od km 0+000 do km 18+ 360”

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 08.10.2020 do 22.10.2020
Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 06.10.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 08.10.2020 - 00:45
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 08.10.2020 - 00:05