Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Treść archiwalna

Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku ruchomego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004, z późn.zm.) Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu informuje o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego, których szczegółowy wykaz znajduje się w załączniku nr 1.

Autor: Grażyna Tomaszewska
Data utworzenia: 27.05.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 27.05.2022 - 14:18
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.06.2022 - 09:25