Ogłoszenie do organizacji społecznych działających na rzecz praw pacjenta na terenie województwa wielkopolskiego w sprawie uzupełniającego naboru kandydatów na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Poznaniu