Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023–2025. Edycja 2024

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2023–2025. Edycja 2024 i zaprasza do składania ofert na wsparcie finansowe projektów.

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Ofert i Sprawozdań dostępnego na stronie internetowej https://zs.mrips.gov.pl/ do 20 kwietnia 2024 r. do godz. 16:00.

Szczegóły projektu znajdują się na stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej.

Autor: Olga Kowal
Data utworzenia: 21.03.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 21.03.2024 - 14:06
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.03.2024 - 14:10