Paszporty - ważne informacje

 Informacja o prywatności - dodano 22 maja 2018 r.
 Informacja o prywatności w zakresie paszportów - dodano 24 maja 2018 r.

Informujemy, że pierwszeństwo obsługi mają osoby, które przez Internet zarezerwowały wizytę na określoną godzinę. Przy stanowisku obsługi weryfikowane są dane personalne osoby, dla której wystawiono rezerwację. Osoby inne od wskazanych w polu "Imię i nazwisko" nie będą obsługiwane. Niezarezerwowanie wizyty spowoduje konieczność dłuższego oczekiwania w kolejce.

Z uwagi na zwiększoną liczbę wizyt rezerwowanych internetowo, bilety na załatwienie sprawy w danym dniu bez wcześniejszej rezerwacji wydawane są w ograniczonej ilości.

Po wyczerpaniu dziennego limitu biletów z danej kategorii spraw, biletomat wydaje tylko numerki dla osób posiadających rezerwację internetową.

Rezerwacja wizyty przez Internet w celu złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego lub odbioru paszportu gwarantuje załatwienie sprawy.

Każdy numer z systemu kolejkowego będzie wzywany tylko raz, jeżeli wywołany klient nie podejdzie do odpowiedniego stanowiska, pobrany przez niego numer zostanie zamknięty. Należy wówczas pobrać nowy numer z systemu kolejkowego.

We wszystkich Delegaturach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu uruchomiono możliwość internetowej rejestracji wizyty.

W Terenowych Punktach Paszportowych w Gnieźnie, Nowym Tomyślu, Ostrowie Wielkopolskim i Szamotułach należy pobrać numer do kolejki, osoby bez numerów nie będą obsługiwane. Ze względu na czas potrzebny do przyjęcia wniosku / wydania paszportu ostatnia osoba zostanie przyjęta 20 minut przed końcem pracy punktu paszportowego.

***

Od 1 czerwca 2017 r. każdy, kto złożył wniosek o wydanie paszportu może zostać powiadomiony sms-em lub e-mailem o gotowości swojego paszportu do odbioru. Usługa jest bezpłatna. Żeby z niej skorzystać przy złożeniu wniosku o paszport należy w oświadczeniu podać swój numer telefonu lub adres e-mail i wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych. Zainteresowany otrzyma informację o możliwości odbioru paszportu w urzędzie.

***

Kontakt z Oddziałem Paszportów w Poznaniu:

Infolinia nr : 61 850 87 77
e-mail: paszport@poznan.uw.gov.pl
fax: 61 852 22 23

Informacja paszportowa w delegaturach i w oddziałach terenowych:

Wydział Spraw Obywatelskich w Kaliszu
tel.: 62 760 83 17, 62 760 83 49
e-mail: paszporty.kalisz@poznan.uw.gov.pl

Wydział Spraw Obywatelskich w Koninie
tel.: 63 247 77 03
e-mail: paszporty.konin@poznan.uw.gov.pl

Wydział Spraw Obywatelskich w Lesznie
tel.: 65 511 82 13
e-mail: paszporty.leszno@poznan.uw.gov.pl

Wydział Spraw Obywatelskich w Pile
tel.: 67 21 18 905
e-mail: : paszporty.pila@poznan.uw.gov.pl

Terenowy Punkt Paszportowy w Gnieźnie
tel.: 61 424 66 30

Terenowy Punkt Paszportowy w Nowym Tomyślu
tel.: 61 442 67 60, 61 442 67 62

Terenowy Punkt Paszportowy w Ostrowie Wielkopolskim
tel.: 62 737 84 78

Terenowy Punkt w Szamotułach
tel.: 61 292 55 46

Dla osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny opłata za wydanie paszportu kształtuje się następująco:

  • dorośli 70 zł.
  • młodzież od 13 do 25 roku życia 35 zł.
  • dzieci do 13 roku życia 15 zł.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinie mającej na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Każdy członek rodziny otrzymuje Kartę. Szczegółowe informacje dotyczące zasad otrzymania i korzystania z Karty Dużej Rodziny dostępne są na stronie https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny .

Wzór Karty Dużej Rodziny:

Złożenie wniosku i odbiór paszportu

osób pełnoletnich następuje tylko osobiście. . Podpisy na wniosku paszportowym składa się wyłącznie w obecności urzędnika przyjmującego podanie. Obecność małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie jest wymagana przy składaniu wniosku paszportowego od 5 roku życia. Paszport osoby małoletniej i ubezwłasnowolnionej całkowicie może odebrać jeden z rodziców lub ustanowiony przez sąd opiekun na podstawie dowodu osobistego, odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka w oryginale oraz potwierdzenia otrzymanego przy składaniu dokumentów.

Utratę ważnego paszportu

należy zgłosić w jednym z punktów paszportowych. Przy składaniu wniosku o nowy paszport należy przedłożyć posiadane dokumenty na potwierdzenie okoliczności utraty dotychczas posiadanego ważnego paszportu (zaświadczenie otrzymane z Policji, placówki kontroli granicznej, oświadczenia świadków).

Wnioski paszportowe

są realizowane w terminie 1 miesiąca. W przypadku utraty lub zniszczenia ważnego paszportu termin realizacji wniosku o wydanie nowego może wynosić do dwóch miesięcy.

Pakiet na 100-lecie odzyskania niepodległości dla 18-latków, którzy pierwszy raz otrzymają paszport

W 2018 roku, w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, każdy 18-latek wnioskujący po raz pierwszy o paszport otrzyma wraz z nim pakiet jubileuszowy. W specjalnej kopercie znajdują się: flaga Polski, znaczek z logotypem Niepodległej oraz miniprzewodnik z opisem jak szanować biało-czerwone barwy i poprawnie śpiewać hymn Polski.
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości będziemy obchodzić przez cały 2018 rok. To doskonała okazja do wspólnego świętowania. To dowód pamięci  o tych, którzy nosili Polskę w sercach w czasach, gdy nie było jej na mapach. Na kopercie znajdują się także wizerunki Piłsudskiego, Kwiatkowskiego, Dmowskiego, Narutowicza, Hallera, Paderewskiego, Witosa, Korfantego, Mościckiego, Wojciechowskiego i młodych ludzi.

Ideę akcji najlepiej oddają słowa marszałka Józefa Piłsudskiego „Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmującym dane terytorium”. Cytat ten również został wydrukowany na ko-percie.
MSWiA szacuje, że w 2018 roku wniosek o wydanie paszportu złoży ok. 18 000 18-letnich obywateli Polski. Każdy obywatel taki wniosek może złożyć w dowolnym wydziale paszportowym urzędu wojewódzkiego lub punkcie paszportowym na terenie całego kraju, bez względu na miejsce zameldowania. Za granicą paszport można otrzymać za pośrednictwem konsulatu. Po złożeniu wniosku można monitorować status  sprawy paszportowej za pośrednictwem platformy: www.obywatel.gov.pl/sprawdź czy twój paszport jest gotowy do odbioru. Można także skorzystać z usługi powiadomienia sms-em lub e-mailem o tym, że  paszport jest już gotowy do odbioru.
O szczegółach akcji „Pakiet na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości/start w dorosłość” informują plakaty w urzędach, w których składane są wnioski o wydanie paszportu. O więcej informacji można także  zapytać obsługującego pracownika urzędu.
Co roku jest składanych około 1 300 000 wniosków o wydanie paszportu. Paszporty obywateli Polski są wytwarzane w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

/4 stycznia 2018 r./

Autor: Joanna Gała
Data utworzenia: 25.04.2012
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 06.06.2012 - 08:44
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.01.2019 - 07:21