Społeczny Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi

Data powołania: 
09.12.2019
Wydział obsługujący: 
Gabinet Wojewody

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk ustanowił Nataszę Dembińską-Urbaniak Społecznym Pełnomocnikiem Wojewody Wielkopolskiego do spraw kontaktów z organizacjami pozarządowymi.

Data utworzenia: 13.12.2019
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.12.2019 - 12:50