Ogłoszenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 kwietnia 2022 r. o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy