Ogłoszenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 sierpnia 2022 r. o możliwości realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy