Ogłoszenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 kwietnia 2022 r. o możliwości składania ofert na realizację zadań pomocowych, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy