"Skalowanie innowacji. Model opieki domowej na terenach wiejskich"

Narodowy Fundusz Zdrowia na prośbę Ośrodka Wsparcia Organizacji Pozarządowych zamieszcza informację o projekcie „Skalowanie innowacji. Model opieki domowej na terenach wiejskich”.

W ramach skalowania innowacji zostaną przyznane granty finansujące działania związane z opieką domową na terenach wiejskich.

Grupą docelową w ramach projektu grantowego na skalowanie innowacji „Opieka domowa na obszarach wiejskich” są osoby dorosłe zamieszkujące tereny wiejskie, wymagające opieki oraz opiekunowie tych osób z obszaru całego kraju w zależności od zasięgu realizacji działań użytkowników innowacji.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie (grantobiorcy) – podmioty publiczne lub prywatne świadczące usługi społeczne i zdrowotne w różnych formach, które wdrożą skalowaną innowację społeczną.

Granty w konkursie mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację projektów grantowych polegających na skalowaniu innowacji opieka domowa na terenach wiejskich (wg wniosku przedstawionego w Procedurze do Konkursu grantowego), w tym zwłaszcza na przygotowanie do wdrażania innowacji w wybranym konkretnym środowisku, do którego skierowane jest wypracowane rozwiązanie) oraz wdrażanie innowacji w grupie docelowej adekwatnej do założeń skalowanego rozwiązania.

Alokacja na konkurs wynosi 2 085 761,00 PLN w tym w ramach:

  • naboru I – 1 085 761,00 PLN
  • naboru II – 1 000 000,00 PLN.

Wysokość jednego grantu od min. 50 000,00 zł do  max. 100 000,00 zł na jeden projekt grantowy skalowanej innowacji.

Realizacja projektu grantowego od 8 do max. 12 miesięcy.

Poziom dofinansowania grantu wynosi 100% (ze środków UE i środków budżetu państwa).

Wkład własny nie jest wymagany.

Szczegółowe informacje o projekcie https://opieka.owop.org.pl

Autor: NFZ
Data utworzenia: 06.04.2022
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 06.04.2022 - 16:23
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 27.05.2022 - 10:33