Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej opracowanie i realizacja „Strategii rozwiązywania problemów społecznych”- należy do zadań własnych samorządu tj. gminy/powiatu. Strategia ma kluczowe znaczenie w planowaniu działań dotyczących m.in. pomocy społecznej. Wyznacza ona długoterminowe kierunki i cele rozwoju oraz wskazuje narzędzia niezbędne do realizacji polityki społecznej. Pozwala skoordynować i skoncentrować działania różnych instytucji działających na polu polityki społecznej.

Celem Strategii jest minimalizowanie negatywnych zjawisk społecznych, a także integracja społeczna i zawodowa grup wykluczonych lub dyskryminowanych, stworzenie podstaw do opracowywania programów i możliwości ich finansowania.

Zachęcamy do udziału w szkoleniu na platformie internetowej w sprawie tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli:

  • jednostek samorządu terytorialnego (urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, urzędu marszałkowskiego);
  • ośrodków pomocy społecznej;
  • powiatowych centrów pomocy rodzinie;
  • Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Szkolenie stanowi jeden z etapów Projektu pn.  „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”.

W ramach Projektu, opracowano bezpłatne, jednolite w skali kraju, narzędzie (Podręcznik Metodyczny), które ma za zadanie ułatwić Państwu: rozpoznanie najważniejszych problemów społecznych, ujęcie ich w strategii rozwiązywania problemów społecznych, wdrażanie jej zapisów i monitorowanie sposobu realizacji.

Uczestnik Projektu/Szkolenia on-line, otrzyma dostęp do pakietu następujących, bezpłatnych usług:

  • platformy e-learningowej zawierającej m.in.: Podręcznik metodyczny służący jednolitemu tworzeniu SRPS (szkolenie omawiające wszystkie wymagane elementy SRPS, możliwość uzyskania certyfikatu, bazę wiedzy z przydatnymi opracowaniami, możliwość kontaktu bezpośredniego z pozostałymi użytkownikami serwisu),
  • bieżącego doradztwa świadczonego przez Regionalne Biuro Doradcze w Poznaniu,
  • doradztwa specjalistycznego w zakresie dostosowania strategii do nowego, jednolitego modelu.

Dodatkowe informacje o projekcie oraz formularz uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej https://www.projektstrategor.pl/, https://www.projektstrategor.pl/rekrutacja .

Rekrutację i doradztwo bieżące prowadzi Regionalne Biuro Doradcze Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu z przedstawicielami którego, możecie się Państwo  kontaktować pod nr telefonu 503 431 022 lub mailem wielkopolskie@fundacja-pan.lublin.pl.

Autor: Jacek Mruczyk
Data utworzenia: 06.11.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 06.11.2020 - 16:02
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 23.12.2020 - 17:26