Targi pracy i kariery dla osób z Ukrainy

Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2023 r. poz. 103 ze zm.), z dniem 1 marca 2023 r. wprowadziła zmianę zasad pomocy socjalnej, polegającej na zakwaterowaniu oraz  zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego, udzielanej przez Wojewodę Wielkopolskiego i inne podmioty obywatelom Ukrainy.

W partycypacji nie uczestniczą obywatele Ukrainy należący do grup uprawnionych określonych w art. 12 ust. 17c pkt 1-5 i 17 d pkt 1-2 ww. ustawy.

Wojewoda Wielkopolski oraz pozostałe podmioty udzielające pomocy, oceniają możliwość partycypacji w kosztach pomocy, kierując się względami humanitarnymi. Powyższe oceny mają charakter wyłącznie czasowy.

W celu poprawy trudnej sytuacji życiowej polegającej na braku zatrudnienia oraz nieznajomości języka polskiego istnieje możliwość skorzystania z szerokiej oferty instytucji zapewniających pomoc w znalezieniu pracy, szkolenia podnoszące kwalifikacje oraz kursy języka polskiego.

Informujemy o Targach Pracy, które odbędą się  31.03.2023 r. w godz. od 10:00 do 16:00 na Międzynarodowych Targach Poznańskich w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14 w hali nr 2.

Informacja graficzna o targach, jak w treści artykułu

Autor: Ilona Kasprzak
Data utworzenia: 29.03.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 29.03.2023 - 10:39
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.03.2023 - 10:48