Postępowanie mandatowe po 1 stycznia 2016 r.

Podstawa prawna:

  • art. 49, art. 55 i art. 75 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej [Dz. U. 2015, poz. 1269]
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego [Dz. U. 2015, poz. 1977],
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczania naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku [Dz. U. 2017, poz. 302]
Autor: Jacek Kluj
Data utworzenia: 04.12.2015
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09.03.2017 - 12:27