Program integracji społeczności romskiej w Polsce 2015 rok

IInformacja na temat zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielania w 2015 r. dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020.

Wojewoda Wielkopolski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji do dokonania formalnej i merytorycznej oceny wniosków na realizację w województwie wielkopolskim zadań w 2015 r. w ramach o rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.
Więcej >>>

Autor: Patryk Pawełczak
Data utworzenia: 15.12.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.02.2015 - 11:26