Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce 2009 rok

W 2009 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dofinansowało 16 projektów zgłoszonych przez samorządy oraz organizacje pozarządowe, a rekomendowanych przez wojewodę wielkopolskiego do realizacji w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”. Są to:

 • Projekt „Kontynuacja poprawy sytuacji bytowej i podniesienia poziomu życia Romów zamieszkałych w Obornikach przy ul. 11 Listopada 13 poprzez termomodernizację budynku”, na który Urząd Miejski w Obornikach otrzymał 25.000 zł dotacji .
 • Projekt „Kontynuacja zadania - Poprawa sytuacji bytowej rodzin romskich poprzez wykonanie ocieplenia budynku wraz z elewacją  przy ul. Świętokrzyskiej 2A w Chodzieży”, na który Urząd Miejski w Chodzieży otrzymał 22.000 zł dotacji.
 • Projekt „Dni z Taborem – Romowie są wśród nas”, na który Obornicki Ośrodek Kultury otrzymał 3.000 zł dotacji.
 • Projekt „Dni Kultury Romskiej”, na który Stowarzyszenie Kulturalno- Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni otrzymało 8.000 zł dotacji.
 • Projekt Fundacji „Bahtałe Roma - Szczęśliwi Cyganie” – „Przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości”, który dofinansowano w wysokości 20.000 zł .
 • Projekt Fundacji „Bahtałe Roma - Szczęśliwi Cyganie” –„Edukacja dorosłych – uzupełnienie wykształcenia”, dofinansowany wsparciem w wysokości 18.000 zł .
 • Projekt Fundacji „Bahtałe Roma - Szczęśliwi Cyganie” – „Prowadzenie pracowni krawieckiej”, dofinansowany w wysokości 17.000 zł.
 • Projekt Fundacji „Bahtałe Roma - Szczęśliwi Cyganie” – „Zatrudnienie choreografa na potrzeby dziecięcej pracowni artystycznej”, dofinansowany w wysokości 12.000 zł .
 • Projekt Fundacji „Bahtałe Roma - Szczęśliwi Cyganie” – „Zakup materiałów w celu uszycia strojów scenicznych  na potrzeby dziecięcej pracowni artystycznej”, dofinansowany w wysokości 6.500 zł.
 • Projekt Fundacji „Bahtałe Roma - Szczęśliwi Cyganie” - „Kontynuacja zatrudnienia dwóch asystentów edukacji romskiej” dofinansowany wsparciem w wysokości 28.000 zł
 • Projekt Fundacji „Bahtałe Roma - Szczęśliwi Cyganie” – „Kontynuowanie prowadzenia biura porad obywatelskich” dofinansowany wsparciem w wysokości 12.000 zł .
 • Projekt Fundacji „Bahtałe Roma - Szczęśliwi Cyganie” – „Kontynuacja zatrudnienia nauczyciela wspomagającego” dofinansowany wsparciem w wysokości 15.000 zł.
 • Projekt Fundacji „Bahtałe Roma - Szczęśliwi Cyganie” – „Edukacja dzieci i młodzieży w szkołach o profilu romskim” dofinansowany wsparciem w wysokości 30.000 zł.
 • Projekt Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego Romów Polskich, - „Białe soboty” dla osób pochodzenia romskiego, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”, dofinansowany wsparciem w wysokości 25.000 zł.
 • Projekt Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego Romów Polskich, - „Integracja społeczna dzieci pochodzenia romskiego poprzez działania oświatowo-integracyjne”, dofinansowany wsparciem w wysokości 3.500 zł.
 • Projekt Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego Romów Polskich, - „Propagowanie kultury romskiej poprzez udział romskich zespołów artystycznych w obchodach Dnia Swarzędza 2009 ”, dofinansowany wsparciem w wysokości 6.000 zł.
Autor: Barbara Pietrzyk
Data utworzenia: 20.10.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 04.07.2012 - 18:27