Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce 2011 rok

W 2011 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dofinansowało 10 projektów zgłoszonych przez samorządy oraz organizacje pozarządowe, a rekomendowanych przez wojewodę wielkopolskiego do realizacji w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”. Są to:

  • Projekt „Kontynuacja poprawy sytuacji bytowej Romów zamieszkałych w Obornikach przy ulicy Rynek 16 poprzez wymianę stolarki drzwiowej i okiennej”, na który Urząd Miejski w Obornikach otrzymał 4.000 zł dotacji,
  • Projekt „Zakup podręczników i wyprawek dla dzieci romskich”, na który Urząd Miejski w Obornikach otrzymał 8.000 zł dotacji,
  • Projekt Fundacji „Bahtałe Roma” - „Biuro porad obywatelskich” dofinansowany wsparciem w wysokości 5.500 zł,
  • Projekt Fundacji „Bahtałe Roma” – „Zakup podręczników dla uczniów romskich” dofinansowany wsparciem w wysokości 2.500 zł,
  • Projekt Fundacji „Bahtałe Roma ” – „Edukacja dzieci i młodzieży w szkołach muzycznych o profilu romskim” dofinansowany wsparciem w wysokości 15.000 zł,
  • Projekt Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego Polskich Romów, - "Białe soboty" dla osób pochodzenia romskiego, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”, dofinansowany wsparciem w wysokości 18.000 zł,
  • Projekt Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego Polskich Romów, - „Integracja społeczna dzieci pochodzenia romskiego poprzez wyjazd oświatowo-integracyjny ”, dofinansowany wsparciem w wysokości 8.000 zł,
  • Projekt Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego Polskich Romów, - „Propagowanie kultury romskiej poprzez organizację Dnia Romskiego”, dofinansowany wsparciem w wysokości 10.000 zł,
  • Projekt Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego Polskich Romów, - „Badania profilaktyczne z zakresu stomatologii dla osób pochodzenia romskiego znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”, dofinansowany wsparciem w wysokości 8.000 zł,
  • Projekt Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego Polskich Romów, - „Propagowanie kultury romskiej oraz dziejów Romów w Polsce. Przełamywanie barier i uprzedzeń rasowych wśród młodzieży szkolnej”, dofinansowany wsparciem w wysokości 5.000 zł.
Autor: Partyk Pawełczak
Data utworzenia: 03.06.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 04.07.2012 - 18:24