Senior + nabór ofert

Treść archiwalna

Edycja 2019 Programu „Senior +”  - Rusza nabór ofert

Od 26 listopada można składać oferty w otwartym konkursie nowej edycji wieloletniego programu „Senior +”, w ramach którego samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu, który potrwa do 2020 roku, jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W projekcie budżetu na przyszły rok na program zapisano 80 mln złotych.

Dokumenty można składać do 4 stycznia 2019 roku, do godziny 16. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie www.senior.gov.pl. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lutego 2019 roku.

Więcej informacji na stronie MRPiPS pod adresem:

Autor: Agnieszka Bieniada-Wawrzyniak
Data utworzenia: 26.11.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 26.11.2018 - 11:58
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.02.2019 - 09:51