Akcja Zima - Pomoc bezdomnym

W związku z sezonem zimowym przypominamy o konieczności zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych i podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu skuteczną koordynację przedsięwzięć podejmowanych dla ochrony osób najbardziej potrzebujących.

Aktualnie w województwie wielkopolskim wsparcia osobom bezdomnym udzielają 52 placówki tj.: schroniska, noclegownie i ogrzewalnie, które według stanu na dzień 2 kwietnia br., dysponują 171 wolnymi miejscami.

Dane teleadresowe placówek oraz informacje o rodzaju udzielanego wsparcia znajdują się poniżej.

Informacje dotyczące pomocy medycznej można znaleźć na stronie Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Autor: Ilona Kasprzak
Data utworzenia: 09.04.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 27.11.2020 - 12:30
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.04.2021 - 11:31