Akcja Zima - Pomoc bezdomnym

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym przypominamy o konieczności zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych i podjęcie wszelkich możliwych działań mających na celu skuteczną koordynację przedsięwzięć podejmowanych dla ochrony osób najbardziej potrzebujących.

Aktualnie w województwie wielkopolskim wsparcia osobom bezdomnym udzielają 52 placówki tj.: schroniska, noclegownie i ogrzewalnie, które według stanu na dzień 19 lutego br., dysponują 151 wolnymi miejscami

Dane teleadresowe placówek oraz informacje o rodzaju udzielanego wsparcia znajdują się poniżej.

Informacje dotyczące pomocy medycznej można znaleźć na stronie Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Autor: Jacek Mruczyk
Data utworzenia: 09.04.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 27.11.2020 - 12:30
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.02.2021 - 13:32