Akcja Zima - Pomoc bezdomnym

Osoby pozbawione schronienia oraz możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych narażone są na utratę zdrowia lub życia z uwagi na niebezpieczeństwo związane  z wychłodzeniem organizmu.

Wzorem lat ubiegłych na stronach internetowych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w zakładce Akcja Zima, od 28 października 2022 roku umieszczany będzie wykaz placówek noclegowych tj.: schronisk, noclegowni i ogrzewalni wraz z danymi teleadresowymi oraz aktualizowaną, w zależności od potrzeb, liczbą wolnych miejsc w każdej placówce.

Aktualnie w województwie wielkopolskim wsparcia osobom bezdomnym udziela 49 placówek tj.: schroniska, noclegownie i ogrzewalnie, które według stanu na dzień 31 marca br., dysponują 171 wolnymi miejscami.

Dane teleadresowe placówek oraz informacje o rodzaju udzielanego wsparcia znajdują się w pliku pdf poniżej.

Informacje dotyczące pomocy medycznej można znaleźć na stronie Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Autor: Jacek Mruczyk
Data utworzenia: 28.10.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 28.10.2022 - 12:53
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 31.03.2023 - 12:57