Aktywna tablica - wykaz szkół, które otrzymają dofinansowanie w 2022 roku

Na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica” (Dz.U. poz. 1883) uprzejmie informuję, że została zatwierdzona lista 260 szkół, które zostaną objęte wsparciem finansowym w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica".

Autor: Beata Maszewska
Data utworzenia: 01.07.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 01.07.2022 - 14:57
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 01.07.2022 - 15:03