Przedłużenie projektu STRATEGOR 2021

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej opracowanie i realizacja „Strategii rozwiązywania problemów społecznych”- należy do zadań własnych samorządu tj. gminy/powiatu. Strategia ma kluczowe znaczenie w planowaniu działań dotyczących m.in. pomocy społecznej. Wyznacza ona długoterminowe kierunki i cele rozwoju oraz wskazuje narzędzia niezbędne do realizacji polityki społecznej. Pozwala skoordynować i skoncentrować działania różnych instytucji działających na polu polityki społecznej.

Zachęcamy do udziału w szkoleniu na platformie internetowej w obszarze tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli:

  • jednostek samorządu terytorialnego (urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, urzędu marszałkowskiego);
  • ośrodków pomocy społecznej;
  • powiatowych centrów pomocy rodzinie;
  • Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

W związku z przedłużeniem projektu STRATEGOR, bezpłatne wsparcie szkoleniowo - doradcze będzie trwało do 30 czerwca 2022r.

Projekt związany z tematyką Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych realizuje Fundacja Polskiej Akademii Nauk wraz z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Szczegółowe informacje w sprawie udziela: Ilona Kasprzak – inspektor wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej, tel. 61 854 1781.

Autor: Hanna Zawadka
Data utworzenia: 20.10.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 20.10.2021 - 11:59
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 11.01.2022 - 07:17