Rodzina 500 plus

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r. zasadami, wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który przejął zadania związane z obsługą programu „Rodzina 500+”.
Obecnie wnioski można składać tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia następować będzie wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe.

/17.01.2022 r./

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Szczegółowe informacje w tym zakresie znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ubiegłych latach prawo do świadczenia wychowawczego ustalano na okres od października danego roku do września roku następnego.

Od 2021 r. nastąpiło przesunięcie okresu świadczeniowego - prawo do świadczenia wychowawczego na dzieci ustalane będzie corocznie na okres od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek i załączniki do wniosku można składać wyłącznie w postaci elektronicznej.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lutego drogą elektroniczną przez platformę PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Warto zajrzeć:

Akty prawne:

Materiały do pobrania:

Informacje w języku migowym

Autor: Barbara Barczyk
Data utworzenia: 17.01.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 17.01.2022 - 12:27
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.03.2022 - 09:44