Rodzina 500 plus

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ubiegłych latach prawo do świadczenia wychowawczego ustalano na okres od października danego roku do września roku następnego.

Ze względu na przesunięcie od 2021 r. dotychczas obowiązujących terminów wyznaczających okres świadczeniowy, przyznanie świadczenia wychowawczego na wniosek złożony po 30 czerwca 2019 r. obejmuje wydłużony okres - gmina ustala prawo do świadczenia wychowawczego aż do 31 maja 2021 r. Tym samym rodzice, którzy złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze na dane dziecko po 30 czerwca 2019 r. nie musiel składać ponownie wniosku o świadczenie wychowawcze na to samo dziecko w 2020 r.

Od 2021 r. prawo do świadczenia wychowawczego na dzieci kontynuujące korzystanie z tego wsparcia ustalane będzie corocznie na okres od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego składa się w gminie miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lutego drogą elektroniczną przez bankowość elektroniczną, za pośrednictwem portalu Empatia lub przez portal PUE ZUS.

Natomiast złożenie wniosku drogą tradycyjną, czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty, jest możliwe od 1 kwietnia br.

Warto zajrzeć:

Akty prawne:

Materiały do pobrania:

Informacje w języku migowym

Autor: Dominika Ratajska
Data utworzenia: 05.02.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 05.02.2021 - 14:23
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.09.2021 - 11:28