Senior + edycja 2022

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert w ramach programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 Edycja 2022

17.03.2022 r./

Informacja o odrzuconych ofertach

W wyniku postępowania w zakresie oceny formalnej ofert składanych w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021 – 2025 edycja 2022, następujące oferty zostały odrzucone:

 • oferta 765-2/2022/ nie spełnia kryteriów nr 5,6 i 8 karty oceny formalnej,
 • oferta 122/2022/Senior+ nie spełnia kryterium nr 5 karty oceny formalnej,
 • oferta  900-2/2022/Senior+  nie spełnia kryteriów nr 4,5 i 8 karty oceny formalnej,
 • oferta 1027-2/2022/Senior+ nie spełnia kryteriów nr 5 karty oceny formalnej,
 • oferta 1051-2/2022/Senior+  nie spełnia kryteriów nr 4 i 8 karty oceny formalnej,
 • oferta 1176-2/2022/Senior+  nie spełnia kryteriów nr 4,5 i 8 karty oceny formalnej,
 • oferta 840-2/2022/ nie spełnia kryterium nr 3, 4, 6 i 8 karty oceny formalnej,
 • oferta 612-2/2022/ nie spełnia kryteriów nr 4 i 8 karty oceny formalnej,
 • oferta 200-2/2022/ nie spełnia kryteriów nr 4,5 i 8 karty oceny formalnej,
 • oferta 638-2/2022/ nie spełnia kryteriów nr 5 i 8 karty oceny formalnej,
 • oferta 440-2/2022/ nie spełnia kryteriów nr 5 i 8 karty oceny formalnej,
 • oferta 856-2/2022/ nie spełnia kryteriów nr 4, 5 i 8 karty oceny formalnej,
 • oferta 105-2/2022/ nie spełnia kryteriów nr 4, 5 i 8 karty oceny formalnej,
 • oferta 679/2022/ nie spełnia kryteriów nr 3, 4, 5, 6 i 8 karty oceny formalnej,
 • oferta 483-2/2022/ nie spełnia kryteriów nr 3, 4, 5 i 8 karty oceny formalnej,
 • oferta 561-2/2022/ nie spełnia kryteriów nr 4 i 8 karty oceny formalnej,
 • oferta 267-2/2022/ nie spełnia kryteriów nr 3, 5 i 8 karty oceny formalnej,
 • oferta 744-2/2022/ nie spełnia kryteriów nr 4, 5, 6 i 8 karty oceny formalnej.

Informację podaje się na podstawie V.7.3 Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021–2025 i IV.9.3 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert – Program Wieloletni „SENIOR+” na lata 2021-2025, edycja w 2022 r.

/18.02.2022 r./

Nabór ofert

Od 7 grudnia można składać oferty w otwartym konkursie nowej edycji wieloletniego programu „Senior +”, w ramach którego samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W projekcie budżetu na 2022 rok na program zaplanowano 60 mln złotych.

Dokumenty można składać do 11 stycznia 2022 roku, do godziny 16. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie das.mrips.gov.pl.

W związku z punktem IV.9.1. ogłoszenia o otwartym konkursie ofert – Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025, edycja w 2022 r., w przypadku stwierdzenia w ofercie błędów formalnych, wojewoda informuje o nich oferenta drogą elektroniczną na adres e-mail oferenta wskazany w ofercie i wzywa do jej poprawienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia oferty.

Więcej informacji na stronie MRiPS pod adresem:

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania w związku z programem Senior + i odpowiedzi na nie: https://www.gov.pl/web/rodzina/senior-edycja-2022-pytania-i-odpowiedzi

Do pobrania

Autor: Adam Jezierski
Data utworzenia: 02.12.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.12.2021 - 14:27
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 17.03.2022 - 13:02