Senior+ edycja 2023

Wykaz ofert odrzuconych

W wyniku postępowania w zakresie oceny formalnej ofert składanych w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021 – 2025 edycja 2023, następujące oferty zostały odrzucone:

 1. oferta 86-2/2023/Senior+ nie spełnia kryterium nr 8 karty oceny formalnej,
 2. oferta 266-2/2023/Senior+  nie spełnia kryterium nr 8 karty oceny formalnej,
 3. oferta 841-2/2023/Senior+ nie spełnia kryterium nr 8 karty oceny formalnej,
 4. oferta 842-2/2023/Senior+  nie spełnia kryterium nr 8 karty oceny formalnej,
 5. oferta 201-2/2023/Senior+  nie spełnia kryteriów nr 4 i 8 karty oceny formalnej,
 6. oferta 238-2/2023/Senior+ nie spełnia kryteriów nr 4 i 8 karty oceny formalnej,
 7. oferta 768-2/2023/Senior+ nie spełnia kryteriów nr 4,6 i 8 karty oceny formalnej,
 8. oferta 490-2/2023/Senior+ nie spełnia kryteriów nr 4 i 8 karty oceny formalnej,
 9. oferta 1016-2/2023/Senior+ nie spełnia kryteriów nr 3 i 8 karty oceny formalnej,
 10. oferta 783/2023/Senior+ nie spełnia kryterium nr 8 karty oceny formalnej,
 11. oferta 688-2/2023/Senior+ nie spełnia kryterium nr 8 karty oceny formalnej,
 12. oferta 446-2/2023/Senior+ nie spełnia kryteriów 4 i 6 karty oceny formalnej,
 13. oferta 430-2/2023/Senior+ nie spełnia kryteriów 3, 4 i 8 karty oceny formalnej,
 14. oferta 916/2023/Senior+ nie spełnia kryteriów 4, 6 i 8 karty oceny formalnej,
 15. oferta 1139/2023/Senior+ nie spełnia kryteriów 4, 5, 6 i 8 karty oceny formalnej,
 16. oferta 231-2/2023/Senior+ nie spełnia kryteriów nr 4 i 8 karty oceny formalnej,
 17. oferta 1039-2/2023/Senior+ nie spełnia kryteriów nr 3, 4, 5 i 8 karty oceny formalnej,
 18. oferta 991-2/2023/Senior+ nie spełnia kryteriów nr 5 i 8 karty oceny formalnej,
 19. oferta 408-2/2023/Senior+ nie spełnia kryteriów nr 4,5 i 8 karty oceny formalnej,
 20. oferta 1137/2023/Senior+ nie spełnia kryteriów nr 3, 4, 5, 6 i 8 karty oceny formalnej,
 21. oferta 889-2/2023/Senior+ nie spełnia kryteriów nr 4, 5, 6 i 8 karty oceny formalnej
 22. oferta 609-2/2023/Senior+ nie spełnia kryteriów nr 3, 4, 5, 6 i 8 karty oceny formalnej,
 23. oferta 507/2023/Senior+ nie spełnia kryteriów nr 1, 3, 4, 5, 6 i 8 karty oceny formalnej,
 24. oferta 1059-2/2023/Senior+ nie spełnia kryteriów nr 3, 4, 5, 6 i 8 karty oceny formalnej,
 25. oferta 812-2/2023/Senior+ nie spełnia kryteriów nr 4, 5 i 8 karty oceny formalnej,
 26. oferta 1223-2/2023/Senior+ nie spełnia kryteriów nr 3, 4, 5, 6 i 8 karty oceny formalnej,
 27. oferta 568/2023/Senior+ nie spełnia kryteriów nr 3, 4, 5 i 8 karty oceny formalnej.

Informację podaje się na podstawie V.7.3. Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021–2025 i II.2.8.3. ogłoszenia o otwartym konkursie ofert – Program Wieloletni „SENIOR+” na lata 2021-2025, edycja w 2023 r.

/22.02.2023 r./


Nabór ofert

Od 21 listopada można składać oferty w otwartym konkursie nowej edycji wieloletniego programu „Senior +”, w ramach którego samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W projekcie budżetu na 2023 rok na program zaplanowano 60 mln złotych.

Dokumenty można składać do 5 stycznia 2023 roku, do godziny 16. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert, dostępnym na stronie https://das.mrips.gov.pl/

W związku z punktem II.2.8. ogłoszenia o otwartym konkursie ofert – Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025, edycja w 2023 r., w przypadku stwierdzenia w ofercie błędów formalnych, wojewoda informuje o nich oferenta drogą elektroniczną na adres e-mail oferenta wskazany w ofercie i wzywa do jej poprawienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia oferty.

Więcej informacji na stronie MRiPS pod adresem:

Do pobrania:

Autor: Marek Cieślak
Data utworzenia: 21.11.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 21.11.2022 - 13:31
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 17.03.2023 - 07:14