Rodzina 500 plus

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W ubiegłych latach prawo do świadczenia wychowawczego ustalano na okres od października danego roku do września roku następnego.

Ze względu na przesunięcie od 2021 r. dotychczas obowiązujących terminów wyznaczających okres świadczeniowy, przyznanie świadczenia wychowawczego na wniosek złożony po 30 czerwca 2019 r. obejmuje wydłużony okres - gmina ustala prawo do świadczenia wychowawczego aż do 31 maja 2021 r. Tym samym rodzice, którzy złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze na dane dziecko po 30 czerwca 2019 r. nie muszą składać ponownie wniosku o świadczenie wychowawcze na to samo dziecko w 2020 r.

Od 2021 r. prawo do świadczenia wychowawczego na dzieci kontynuujące korzystanie z tego wsparcia ustalane będzie corocznie na okres od czerwca danego roku do maja roku następnego.

Jak złożyć wniosek on-line?

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w gminie miejsca zamieszkania, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

Warto zajrzeć:

Akty prawne:

Materiały do pobrania:

Informacje w języku migowym

Autor: Jacek Mruczyk
Data utworzenia: 15.01.2016
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 15.01.2016 - 19:02
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.10.2020 - 09:37