Internetowa rejestracja do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Dokonując rezerwacji wizyty, w polu imię i nazwisko należy wpisać dane osoby, której rezerwacja dotyczy. Przy stanowisku obsługi weryfikowane są dane personalne osoby, dla której wystawiono rezerwację. Osoby inne od wskazanych w polu "Imię i nazwisko" nie będą obsługiwane.

Rezerwacja internetowa dostępna jest jedynie z terytorium Polski.

Poznań

Wydział Spraw Obywatelskich - Oddział Paszportów:
ul. ks. Jakuba Wujka 1
61-581 Poznań
Wydział Spraw Cudzoziemców - Oddział Obsługi:
pl. Wolności 17
61-739 Poznań
Infolinia nr: 61 850 87 77

Delegatura w Lesznie

Oddział Paszportów - Wydziału Spraw Obywatelskich
Oddział Spraw Cudzoziemców - Wydziału Spraw Cudzoziemców
Plac Kościuszki 4
64-100 Leszno

Delegatura w Kaliszu

Oddział Paszportów - Wydziału Spraw Obywatelskich
Oddział Spraw Cudzoziemców - Wydziału Spraw Cudzoziemców
ul. Kolegialna 4
62-800 Kalisz

Delegatura w Koninie

Oddział Paszportów - Wydziału Spraw Obywatelskich
Oddział Spraw Cudzoziemców - Wydziału Spraw Cudzoziemców
ul. Aleje 1 Maja 7
62-510 Konin

Delegatura w Pile

Oddział Paszportów - Wydziału Spraw Obywatelskich
Oddział Spraw Cudzoziemców - Wydziału Spraw Cudzoziemców
Al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła


Informacja o prywatności (otwiera nowe okno/kartę)