Rozstrzygnięcie I Edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską

Rozstrzygnięcie I Edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską o tematyce związanej z szeroko rozumianą ochroną środowiska i przyrody w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej i zagospodarowania przestrzennego na obszarze województwa wielkopolskiego

Wyniki konkursu

Uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa Zespołu Doradczego do Spraw Środowiska
w składzie:

  • prof. dr hab. Andrzej Kędziora,
  • prof. dr hab. Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
  • prof. dr hab. Julian Chmiel z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • Tomasz Markiewicz Członek Biura Forum o Lasach Organizacji Narodów Zjednoczonych,
  • Bogumił Nowak Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

ustaliła, że laureatem I Edycji Konkursu o nagrodę Wojewody Wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterską o tematyce związanej z szeroko rozumianą ochroną środowiska i przyrody w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej i zagospodarowania przestrzennego na obszarze województwa wielkopolskiego została:

  • Pani Kamila Góra za pracę magisterską pt.: „Analiza możliwości modernizacji oczyszczalni ścieków bytowych dla miejscowości Kluczewo, gm. Ostroróg.”

Wyróżnienia otrzymali:

  • Pan Wiktor Torzyński za pracę magisterską pt.: „Ocena lokalnego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Lubasz z uwzględnieniem opinii społecznej”.
  • Pan Jacek Wojciech Nowak za pracę magisterską pt.: „Ocena wpływu zieleni miejskiej na łagodzenie skutków fal upałów na przykładzie dzielnicy Stare Miasto w Poznaniu”.

Gratulujemy.

O terminie wręczenia nagród powiadomimy w najbliższym czasie.

***

Wojewoda Wielkopolski, Michał Zieliński, podczas konferencji „Wielkopolska z klimatem”, która odbyła się 21 września 2021 roku, ogłosił  Konkurs o Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego na najlepszą pracę magisterską o tematyce związanej z szeroko rozumianą ochroną środowiska i przyrody w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej i zagospodarowania przestrzennego na obszarze województwa wielkopolskiego.

Konkurs był adresowany do autorów wyróżniających się prac z zakresu wszelkich specjalności naukowych, dotyczących zagadnień ochrony środowiska.

Do udziału w Konkursie zaproszono absolwentów wszystkich kierunków, co pozwoliło na kompleksowe ukazanie tematyki Konkursu, którego głównym celem jest zwrócenie uwagi na wyzwania współczesnego świata jakimi są dbałość o środowisko naturalne oraz uwrażliwienie Wielkopolan na konieczność podjęcia oddolnej pracy na rzecz ochrony środowiska. W Konkursie mogli uczestniczyć studenci ze wszystkich szkół wyższych w województwie wielkopolskim.

Do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wpłynęło łącznie 17 prac magisterskich dotyczących zagadnień środowiska o zróżnicowanej  tematyce.

Prace oceniane były przez Komisję Konkursową, a po zapoznaniu się z przedmiotowymi pracami, dokonaniu ocen oraz dyskusji Komisja Konkursowa wyłoniła najlepszą pracę magisterską oraz przyznała 2 wyróżnienia.

Autor: Piotr Kotecki
Data utworzenia: 27.04.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 27.04.2022 - 14:55
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 27.04.2022 - 14:57