Działania, informacje, aktualności

INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA - Konferencja Podsumowująca Projekt – Poznań, Concordia Design, 13 lutego 2019 r. 10:30 do 15:00

W środę, 13 lutego 2019 r. w Poznaniu odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“ (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych). To innowacyjna formuła konferencji. W odróżnieniu od klasycznej organizacji umożliwia interakcję między uczestnikami, stwarza możliwość wymiany myśli i doświadczeń. Każdemu stolikowi przewodniczy gospodarz będący ekspertem w danej dziedzinie. Przy każdym ze stołów następuje pogłębiona dyskusja na bieżące tematy dotyczące innowacji społecznych. To idea, która wprowadza dynamizm, możliwość integracji i networkingu między uczestnikami.

Projekt „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych), wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym Projektu jest wsparcie procesu inkubacji 45 innowacyjnych pomysłów dotyczących usług opiekuńczych dla osób zależnych z terenu całej Polski, z których min. 20% zostanie przygotowanych do wdrożenia na szeroką skalę w okresie do 12.2018 r.

Grupą docelową Projektu są odbiorcy i użytkownicy nowych rozwiązań, tj. osoby zależne wraz z opiekunami, w szczególności: opiekunowie osób z niepełnosprawnością w zakresie wybranych czynności z życia społecznego i obywatelskiego oraz opiekunowie osób starszych.

Grantobiorcą (innowatorem społecznym) może być każdy, zarówno osoba indywidualna, jak i podmiot, mający pomysł na innowację społeczną dotyczącą usług opiekuńczych dla osób zależnych.

Projekt był realizowany od 1 marca 2016 r. do 31 grudnia 2018 r., na terenie całej Polski.

Wartość Projektu wynosi: 4 042 974,50 zł, w tym wartość dofinansowania: 3 921 074,50 zł (ze środków europejskich: 3 812 120,65 zł, ze środków dotacji celowej: 108 953,85 zł).

Więcej informacji:  Inkubator Innowacji Społecznych Jutra

Inwestycje kolejowe w województwie wielkopolskim (11 lutego 2019 r.)

Czytaj więcej

Program Akceleracji INDUSTRY LAB II (11 lutego 2019 r.)

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do Akceleratora Innowacji Przemysłowych IndustryLab II – programu realizowanego przez DGA S.A. w partnerstwie z czterema uznanymi w Polsce i na świecie przedsiębiorstwami: spółką H.Cegielski-Poznań S.A. (HCP S.A.), Solaris Bus & Coach S.A., Rosomak S.A oraz H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. Projekt stanowi szansę dla startupów i innowatorów przemysłowych, aby wziąć udział w 6-miesięcznym programie akceleracyjnym, w ramach którego każdy z zakwalifikowanych podmiotów otrzyma opiekę mentorską, wsparcie merytoryczne oraz bezzwrotne dofinansowanie w kwocie do 200 000 zł.

Czytaj więcej

Otwarte Strefy Aktywności – edycja 2019 (11 lutego 2019 r.)

11 lutego ruszył nabór wniosków do Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019. Tegoroczny budżet wynosi 48 mln zł. Dokumenty do Ministerstwa Sportu i Turystyki można składać w terminie 11 lutego – 1 marca br. za pośrednictwem systemu elektronicznego AMODIT

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (03.01.2019)

17 grudnia 2018 r. odbyła się w Warszawie konferencja otwierająca konsultacje społeczne Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. W styczniu 2019 r. planowane są spotkania konsultacyjne w pozostałych 15 województwach, w tym 14 stycznia 2019 r. w Kępnie.

Czytaj więcej

Sejm przyjął ustawę o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (20.12.2018)

Ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości jest wynikiem realizacji projektu Polska Platforma Przemysłu 4.0, ujętego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wskazuje ona reindustrializację jako jeden z filarów nowego modelu gospodarczego dla Polski.

Czytaj więcej

Przyspieszenie dla startupów (20.12.2018)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała 10 akceleratorów, które we współpracy ze średnimi i dużymi firmami i z budżetem ponad 133 mln zł pomogą rozwinąć produkty co najmniej 400 startupom. Chodzi o połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą oraz doświadczeniem dużych przedsiębiorstw. To kontynuacja i rozwinięcie cieszącego się dużą popularnością pilotażu Scale Up, w którym uczestniczyło 276 młodych innowacyjnych firm. Dzięki współpracy z 66 dużymi przedsiębiorstwami dotychczas przeprowadzono 190 wdrożeń. 31 rozwiązań wprowadzono na rynek.

Czytaj więcej

***

Autor: Tomasz Małyszka
Data utworzenia: 31.01.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 31.01.2018 - 08:48
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.02.2019 - 14:52