Działania, informacje, aktualności

Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (03.01.2019)

17 grudnia 2018 r. odbyła się w Warszawie konferencja otwierająca konsultacje społeczne Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. W styczniu 2019 r. planowane są spotkania konsultacyjne w pozostałych 15 województwach, w tym 14 stycznia 2019 r. w Kępnie.

Czytaj więcej

Sejm przyjął ustawę o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (20.12.2018)

Ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości jest wynikiem realizacji projektu Polska Platforma Przemysłu 4.0, ujętego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wskazuje ona reindustrializację jako jeden z filarów nowego modelu gospodarczego dla Polski.

Czytaj więcej

Przyspieszenie dla startupów (20.12.2018)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybrała 10 akceleratorów, które we współpracy ze średnimi i dużymi firmami i z budżetem ponad 133 mln zł pomogą rozwinąć produkty co najmniej 400 startupom. Chodzi o połączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą oraz doświadczeniem dużych przedsiębiorstw. To kontynuacja i rozwinięcie cieszącego się dużą popularnością pilotażu Scale Up, w którym uczestniczyło 276 młodych innowacyjnych firm. Dzięki współpracy z 66 dużymi przedsiębiorstwami dotychczas przeprowadzono 190 wdrożeń. 31 rozwiązań wprowadzono na rynek.

Czytaj więcej

***

Autor: Tomasz Małyszka
Data utworzenia: 31.01.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 31.01.2018 - 08:48
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.01.2019 - 11:31