Kodeks urbanistyczno-budowlany

Reforma gospodarowania przestrzenią (12.01.2018)

10 stycznia 2018 r. Minister Infrastruktury skierował pod obrady Komitetu Rady Ministrów projekt tzw. ustawy inwestycyjnej, zawierającej szereg zmian w obszarze planowania przestrzennego, geodezji oraz procesu inwestycyjnego. Jest to ostatni etap przed rozpatrzeniem projektu przez Radę Ministrów i skierowaniem do Sejmu.

Zobacz więcej

Kodeks urbanistyczno-budowlany - nowy tekst projektu (23.11.2017)

23 listopada 2017 r. na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa opublikowano nową wersję projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, będącą efektem prowadzonych konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych. Projekt powstał po analizie uwag zgłaszanych w toku konsultacji, w tym w ramach szeregu spotkań konsultacyjnych, seminariów i konferencji, angażujących zarówno przedstawicieli organów władzy publicznej, profesjonalistów, jak i zainteresowanych obywateli. Były to jedne z najszerszych konsultacji publicznych projektu rządowego w tej kadencji prowadzone od września 2016 r.

Zobacz więcej

Ruszyły konsultacje publiczne "ustawy inwestycyjnej" (20.09.2017)

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego ("ustawa inwestycyjna") 20 września 2017 r. został skierowany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych. Każdy zainteresowany może zgłosić uwagi do projektu ustawy – pisemnie albo na adres email przestrzen@mib.gov.pl.
Termin na zgłaszanie uwag upływa 6 października 2017 r.

Zobacz więcej

Autor: Tomasz Małyszka
Data utworzenia: 30.01.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 31.01.2018 - 10:54