Sposób uiszczania opłat

Brak punktu kasowego oraz możliwości dokonania płatności za pomocą karty płatniczej w Delegaturze WUW w Pile oraz Terenowych Punktach Paszportowych w Gnieźnie, Nowym Tomyślu, Ostrowie Wlkp. i Szamotułach

Opłatę paszportową wpłaca się na konto:

 • Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  61-713 Poznań
  al. Niepodległości 16/18
  nr konta 70101014690000392231000000
  z dopiskiem "opłata paszportowa".

Na druku przelewu lub wpłaty w miejscu „nazwa zleceniodawcy/wpłacającego” należy podać imię, nazwisko i adres osoby dla której ma zostać wydany dokument paszportowy. W przypadku przelewu internetowego w tytule przelewu należy wpisać „opłata paszportowa dla …." (imię, nazwisko i adres wnioskodawcy).

Opłatę paszportową można uiścić

 •  w Oddziale Paszportów w Poznaniu:
  • w systemie „PayByNet” w informacji Oddziału Paszportów bez ponoszenia dodatkowych opłat manipulacyjnych,
  • kartą płatniczą na stanowiskach obsługi klienta uiszczając opłatę manipulacyjną w wysokości 2 zł.
 • w Oddziale Paszportów Delegatury WUW w Kaliszu:
  • kartą płatniczą na stanowiskach obsługi klienta uiszczając opłatę manipulacyjną w wysokości 2 zł.
 • w Oddziale Paszportów Delegatury WUW w Koninie:
  • kartą płatniczą na stanowiskach obsługi klienta uiszczając opłatę manipulacyjną w wysokości 2 zł.
 • w Oddziale Paszportów Delegatury WUW w Lesznie:
  • kartą płatniczą na stanowiskach obsługi klienta uiszczając opłatę manipulacyjną w wysokości 2 zł.

W Oddziale Paszportów w Poznaniu, Kaliszu, Koninie oraz Lesznie nie ma możliwości uiszczania opłaty paszportowej gotówką.

Usługa „PayByNet” dostępna jest dla klientów posiadających zainstalowaną w telefonie aplikację do obsługi ww. systemu płatności. Lista banków umożliwiających korzystanie z usługi „PayByNet” dostępna jest na stronie www.paybynet.pl/dla-internauty/sprawdz-swoj-bank/

Autor: Joanna Gała
Data utworzenia: 24.03.2012
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 06.06.2012 - 09:08
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 25.02.2020 - 15:03