Sprawozdanie z realizacji Planu działalności urzędu za 2019 rok