Sprawozdanie z realizacji Planu działalności urzędu za 2022 rok