Sprawy równego traktowania

W dniu 10 marca 2016 roku na podstawie art. 218 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525, z późn. zm.) w związku z Krajowym Programem Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013 - 2016 z dnia 10 grudnia opracowanym przez pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, z dniem 10 marca 2016 r. wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann powołał
Marię Krupecką
na Pełnomocnika do spraw Równego Traktowania w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Autor: Feliks Straburzyński
Data utworzenia: 03.04.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 03.04.2017 - 10:53