Uchwała Rady Działalności Pożytku Publicznego

W związku z powtarzającym się zjawiskiem wymagania przez instytucje zlecające zadania publiczne załączników do ofert oraz sprawozdań z realizacji zadań publicznych, Rada Działalności Pożytku Publicznego 18 grudnia 2020 roku podjęła uchwałę Nr 137, przypominającą o obowiązujących w tym zakresie przepisach.

Autor: Maria Krupecka
Data utworzenia: 11.01.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 11.01.2021 - 09:35
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 11.01.2021 - 10:25