Uzgadnianie wyznaczonych tras

Uzgodnienie trasy pielgrzymki na terenie województwa
Podstawa prawna:

Art. 16 ust 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku państwa do kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1169 ze zm.).

Ważne informacje:

Podanie należy złożyć na 30 dni przed rozpoczęciem z korzystania drogi w sposób szczególny.
Do podania należy załączyć szczegółowy przebieg proponowanej trasy.

 Komunikat wojewody śląskiego w sprawie „sezonu pielgrzymkowego” na rok 2016.

Miejsce załatwienia:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
Stanowisko ds. Komunikacji, Transportu i Gospodarki
al. Niepodległości 16/18
budynek B, I ptr., pok. 128
tel.: 61 854 16 39    

Autor: Wiesława Nitschke
Data utworzenia: 18.07.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.04.2016 - 12:38