Komunikat Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zniesienia ograniczeń w wywozie lub zbyciu poza terytorium RP określonych produktów

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964) uchylającego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878 i 904)

z dniem 30 maja 2020 r.

przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424) nie ma obowiązku powiadamiania wojewody właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania tego przedsiębiorcy o zamiarze wywozu lub zbycia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kombinezonów typu TYVEK, masek typu FFP2/FFP3, ochraniaczy na buty (obuwie).

Autor: Łukasz Mikołajczyk
Data utworzenia: 01.06.2020
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 01.06.2020 - 07:09
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 01.06.2020 - 07:11