Kwarantanna - zgłaszanie problemów

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące kwarantanny nałożonej po przekroczeniu granicy prosimy kierować na adres: kwarantanna@poznan.uw.gov.pl lub telefonicznie, na ogólnodostępny numer informacyjny Urzędu, tel. 61 854 15 42, w godzinach pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.00.

W przypadku zapytań skierowanych na podany adres mailowy, prosimy o precyzyjny opis stanu faktycznego (sytuacji) i wątpliwości czy żądań, które Państwo zgłaszacie.

Podany powyżej adres mailowy i kontakt telefoniczny służą tylko do potwierdzenia terminów, miejsca i warunków odbywanej kwarantanny dla osób, które są objęte takim obowiązkiem i przebywają na terenie województwa wielkopolskiego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku wniosku o skrócenie lub zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny, zapytanie należy kierować do właściwego miejscowo Państwowego Inspektora Sanitarnego, jako organu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawie skracania lub zwalniania z obowiązku kwarantanny.

Nie udzielamy informacji w zakresie interpretacji obowiązujących przepisów prawa, zachęcamy do zapoznania się z zakładką "pytania i odpowiedzi" na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Autor: Marcin Kowalski
Data utworzenia: 27.03.2020
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 27.03.2020 - 18:54
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.08.2020 - 07:25