Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zaktualizowanego wykazu obejmującego listę podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego w związku...

z przeciwdziałaniem COVID-19

Autor: Łukasz Mikołajczyk
Data utworzenia: 22.05.2020
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 18.05.2020 - 21:14
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.05.2020 - 21:17