Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.03.2020 ws. DPS-ów