Polecenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.03.2020 ws. SOW-ów i OIK-ów