UWAGA - zmiana komunikatu Wojewody Wielkopolskiego dot. ograniczenia lub zakazu obrotu i używania określonych przedmiotów