Wojewoda: 700 tys. zł otrzyma klasztor Franciszkanów

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotację Klasztorowi OO. Franciszkanów w Poznaniu w wysokości 700 tys. złotych na dofinansowanie prac konserwatorskich. Środki, przyznane w ramach budżetu na 2020 rok, zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów konserwacji wnętrza kościoła po przeprowadzeniu prac zabezpieczających przed katastrofą budowlaną.

- Poznański klasztor Franciszkanów otrzymał dotację, która pozwoli mu wykonać niezbędne prace konserwatorskie zachowujące jego piękno - mówi wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk. Dbanie o zabytki, które wpisują się w naszą kulturę oraz polskie dziedzictwo, to nasz wspólny obowiązek dla przyszłych pokoleń - dodaje.

Dofinansowanie jest realizowanie w ramach Programu Ochrony Zabytków.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 04.05.2020
Osoba publikująca: Anna Czuchra
Data publikacji: 04.05.2020 - 12:00
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 04.05.2020 - 12:02