48 mln zł na wielkopolskie inwestycje drogowe oraz dofinansowanie dla szpitala

37 umów o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych podpisał wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk w obecności wielkopolskich parlamentarzystów. Wartość zawartych dziś umów z samorządami powiatowymi i gminami naszego województwa to ponad 48 mln zł.

- Do 10 sierpnia trwa nabór wniosków do programu na rok 2021. Do dyspozycji dla Wielkopolski mamy kwotę ponad 230 mln zł. Cieszy mnie duże zainteresowanie samorządowców, którzy podkreślają, że bez tego znaczącego dofinansowania, nie zrobiliby tak wielu kilometrów dróg - mówił wojewoda Łukasz Mikołajczyk.

Pieniądze z Funduszu Dróg Samorządowych przekazywane są na dofinansowanie budowy, przebudowy i remonty dróg powiatowych i dróg gminnych, a także budowę mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Fundusz pozwala na finansowanie budowy, przebudowy i remonty dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym.

Podczas uroczystości wojewoda Łukasz Mikołajczyk przekazał również dofinansowanie w kwocie 365 224 zł na zakup ambulansu typu „S” dla Szpitala Powiatowego w Chodzieży. Ambulans typu „S” to karetka reanimacyjna, która jest używana w stanach zagrożenia życia. Jej obsługę stanowi minimum trzyosobowy zespół, w którym przynajmniej jedna osoba to lekarz. Nowa karetka zastąpi pojazd, który został zniszczony na skutek wypadku drogowego.

Autor: Aleksander Putz
Data utworzenia: 21.07.2020
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 22.07.2020 - 14:30