60 tys. zł dla gminy Oborniki na utrzymanie i remonty grobów wojennych

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podpisał dziś porozumienie z burmistrzem gminy Oborniki Tomaszem Szramą w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Na ten cel gmina otrzyma dotację w wysokości 60 tys. zł.

Opieka nad grobami wojennymi jest ustawowym obowiązkiem wojewody wielkopolskiego. Przydział środków na te działania odbywa się co roku na wniosek samorządów i ma charakter dotacji celowej. W tym roku 2 mln zł podzielono między 37 wielkopolskich samorządów.

Na wniosek gminy Oborniki wojewoda wielkopolski Michał Zieliński przyznał dotację w wysokości 60 tys. zł na działania związane z utrzymaniem i remontami obiektów grobownictwa wojennego. W ramach zleconych działań samorząd wykona renowacje obiektów położonych na cmentarzu parafialnym przy kościele św. Józefa w Obornikach. Prace zakładają wymianę starego, lastrykowego i mocno już zużytego nagrobka na grobie wojennym nieznanego żołnierza Wojska Polskiego na nowy, granitowy, a także przeprowadzenie modernizacji ogrodzenia i pomnika na kwaterze Powstańców Wielkopolskich.

– Tegoroczne porozumienie jest kontynuacją wieloletniej współpracy z gminą Oborniki w zakresie opieki nad grobami wojennymi. Obowiązkiem państwa, ale również wszystkich Polaków, jest dbanie o miejsca pamięci i pielęgnowanie naszego dziedzictwa. Wojenne mogiły są świadectwem niełatwej historii Polski i dowodem patriotyzmu naszych przodków gotowych oddać życie za Ojczyznę – podkreśla wojewoda Michał Zieliński.

W ramach porozumienia gmina będzie również zobligowana do realizacji prac utrzymaniowych obiektów grobownictwa wojennego położonych na jej terenie, jak również do prowadzenia ich ewidencji oraz imiennej ewidencji osób w nich pochowanych.

60 tys. zł dla gminy Oborniki na utrzymanie i remonty grobów wojennych60 tys. zł dla gminy Oborniki na utrzymanie i remonty grobów wojennych

Autor: Nina Swarcewicz
Data utworzenia: 14.03.2023
Ostatnia aktualizacja: Karina Antczak
Data aktualizacji: 15.03.2023 - 08:25