82. Rocznica Pomordowania Policjantów Policji Państwowej województwa poznańskiego II RP

Wicewojewoda Aneta Niestrawska reprezentowała Wojewodę Michała Zielińskiego podczas uroczystości przed Pomnikiem Pamięci Pomordowanych Policjantów II RP Województwa Poznańskiego. Wydarzenie rozpoczęła msza święta w Kościele Garnizonowym Wielkopolskiej Policji pod przewodnictwem Metropolity Poznańskiego Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.

Należy podkreślić, że przedwojenna Policja Państwowa była elitą wśród ówczesnych europejskich formacji. Polscy policjanci cechowali się wielkim patriotyzmem i męstwem, zapisali się w historii jako oddani sprawom Rzeczypospolitej, wielu z nich poniosło największą ofiarę – oddali swoje życie. Dziękuję także Funkcjonariuszkom i Funkcjonariuszom Polskiej Policji, za to, że czerpiecie przykład od swoich poprzedników, jesteście ich godnymi następcami, a Rzeczypospolita oraz Jej obywatele mogą na Was liczyć w każdej sytuacji – napisał w liście Wojewoda Michał Zieliński.

W uroczystościach udział wzięli także: Dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP podinsp. Krzysztof Musielak, przedstawiciele Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej, Inspektoratu Transportu Drogowego, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Więziennej, Aresztu Śledczego oraz Izby Administracji Skarbowej. [Źródło: Wielkopolska Policja].

Warta pod pomnikiem poegłych policjantów II RPPrzemówienie II WicewojeowdyTrybuna honorowa Odczytanie apelu pamięciSztandar przed pomnikiem pomordowanych policjantów

Autor: Anna Jost-Prześlakowska
Data utworzenia: 13.05.2022
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.05.2022 - 17:54