Dodatkowe 34 mln zł dla szpitali w Wielkopolsce

Kwota 34 mln zł zasili 35 szpitali w województwie. - To duży zastrzyk środków, zwłaszcza dla szpitali powiatowych. Za pośrednictwem wojewody wielkopolskiego w ciągu ostatnich trzech lat na doposażenie i modernizację wielkopolskich lecznic przekazano ponad 30 mln zł - poinformowała wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.

Podczas zorganizowanej wspólnie z dyrektorem wielkopolskiego oddziału NFZ Agnieszką Pachciarz konferencji, przedstawiono szczegóły dotyczące zmian w planie finansowym, dotyczącym podziału środków.

Najistotniejszym elementem planowanych zmian będzie przekazanie dodatkowej puli środków przede wszystkim na funkcjonowanie szpitali powiatowych. To już trzecia w tym roku transza pieniędzy przeznaczona na wzrost wyceny świadczeń - łączny wzrost ryczałtu dla podmiotów I i II stopnia zabezpieczenia w ramach sieci szpitali wyniesie 802 mln zł, tj. 9% w skali roku.

Oprócz szpitali o znaczeniu regionalnym, dodatkowe środki przeznaczone zostaną także na wzrost wyceny 34 świadczeń wysokospecjalistycznych, które realizowane są przede wszystkim w ośrodkach referencyjnych (szpitalach klinicznych i instytutach badawczych). Projektowane zmiany będą miały pozytywny wpływ także na szpitale w województwie wielkopolskim. Obecnie w ramach sieci szpitali funkcjonuje tu 26 szpitali I poziomu zabezpieczenia oraz 9 szpitali II poziomu zabezpieczenia. Łączna kwota ryczałtu na rok 2019 wzrośnie dodatkowo o 34 mln zł.

O sposobie podziału dodatkowych środków decyduje każdorazowo dyrektor szpitala. Przekazane w ciągu roku kwoty mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów podwyżek dla wszystkich grup zawodowych, z którymi zawarte zostały porozumienia płacowe, a także na wzrost kosztów wynikający ze zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne. Dzięki działaniom Ministerstwa Zdrowia sytuacja kadrowa w systemie ochrony zdrowia uległa znaczącej poprawie - w ramach systemu pracuje o 20 tysięcy lekarzy więcej, niż w 2014 roku, a liczba pielęgniarek odbierających prawo wykonywania zawodu przekroczyła liczbę kończących studia, co świadczy o rosnącej liczbie powracających do zawodu. Działaniom tym towarzyszy istotne zwiększenie liczby miejsc na studiach lekarskich, co jeszcze przyczyni się do poprawy sytuacji w kolejnych latach.

Tak istotne wzrosty są możliwe dzięki zwiększającym się nakładom na system ochrony zdrowia. Od 2015 roku zwiększyły się one o 25 miliardów złotych w skali roku, a w 2024 roku wyniosą 6% PKB.

Autor: Tomasz Stube
Data utworzenia: 10.09.2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 10.09.2019 - 14:00