Dzień Otwarty dla Cudzoziemców

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu zorganizował dziś "Dzień Otwarty dla Cudzoziemców". Wydarzenie otworzyła wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.

- Głównym celem naszej akcji jest upowszechnienie wiedzy o procedurach dotyczących legalizacji pobytu, zatrudnienia i pracy na terenie naszego kraju. Będzie ona prowadzona w formie wykładów oraz warsztatów przy współpracy międzyinstytucjonalnej i wsparciu licznych ekspertów - mówiła podczas oficjalnego otwarcia wicewojewoda. - Zależy nam, aby w sposób bardzo praktyczny i dostępny przybliżyć cudzoziemcom, jak te procedury wyglądają - dodała.

Dzisiejszą akcję wsparły między innymi: ZUS, Urząd Skarbowy, Okręgowy Inspektorat Pracy, Komenda Wojewódzka Policji, a także Urząd Stanu Cywilnego w Poznaniu.

Zorganizowane przez urząd wydarzenie jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie migrantów pracą i osiedlaniem się w Wielkopolsce. Było także niepowtarzalną okazją do uzyskania porad z zakresu legalizacji pobytu i zatrudnienia oraz innych kluczowych dziedzin życia społecznego.

Dzięki obecności zaproszonych ekspertów z instytucji zaangażowanych w proces integracji cudzoziemców w Wielkopolsce, można było uzyskać precyzyjne informacje pomocne przy rozwiązywaniu codziennych problemów z jakimi musi się zmierzyć cudzoziemiec podczas pobytu w Polsce, w tym kwestii podatkowych, ubezpieczeń, pomocy socjalnej czy edukacji dzieci.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 12.06.2019
Ostatnia aktualizacja: Anna Czuchra
Data aktualizacji: 12.06.2019 - 15:00