Europejskie Dni Dziedzictwa w Sierakowie

Po raz kolejny w Wielkopolsce trwają Europejskie Dni Dziedzictwa. Wydarzenie odbywa się cyklicznie – co roku mieszkańcy Europy mogą bezpłatnie zwiedzić zabytki w swojej okolicy oraz skorzystać z szerokiej gamy wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. W spotkaniu odbywającym się w Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie wziął udział wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

W Wielkopolsce można zobaczyć wiele ciekawych i cennych zabytków architektury świeckiej i sakralnej, pochodzących z różnych epok. Jedynie średniowieczne zamki i warownie w większości źle zniosły próbę czasu. Dlatego to co udało się zachować, otaczane jest należytą troską.  Z kolei  gotyckie katedry i kościoły, renesansowe ratusze i kamienice, barokowe pałace i dworki ziemiańskie oraz budowle drewniane wciąż stanowią ważny element  w krajobrazie przestrzennym, w którym mieszkańcy Wielkopolski żyją na co dzień.

- Dziedzictwo Wielkopolski, na które składają się nie tylko zabytki, ale także ponad tysiącletnie tradycje, są dzisiaj naszym najcenniejszym dobrem. Ono stanowi spoiwo naszej narodowej tożsamości. Bądźmy dumni z naszych wielkopolskich korzeni – zaznaczył w trakcie swojego wystąpienia Michał Zieliński.

Podczas uroczystości Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wojewoda wręczył złote i srebrne odznaki „Za opiekę nad zabytkami” zasłużonym w społecznej opiece nad dobrami kultury lub w działalności konserwatorskiej. W tym roku odebrali je: Aleksandra Bacdorf oraz Zofia Ważny – Jóźwiak, pracownicy kaliskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu. Została również przyznana nagroda Wojewody Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Henrykowi Kondzieli, za działalność na rzecz ochrony zabytków i zachowania dziedzictwa kulturowego Wielkopolski.

- Dziękuję wyróżnionym za ogromną pracę włożoną w ochronę naszej narodowej spuścizny. Wspaniałe wielkopolskie dziedzictwo, na które składają się nie tylko zabytki, ale także ponad tysiącletnie tradycje oraz znaczące osiągnięcia gospodarcze i kulturalne, jest dzisiaj naszym najcenniejszym dobrem – podkreślił Michał Zieliński.

Tegoroczne europejskie dni dziedzictwa odbywają się pod hasłem „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń”. W ramach obchodów można było wziąć udział w wydarzeniu „W cieniu puszczy…” w Gołuchowie, które przybliżyło zainteresowanym międzywojenne dzieje lasu, leśników oraz ich udział w ochronie dziedzictwa przyrodniczego czy „Przez Pniewy w tę i z powrotem” – grze miejskiej o historii miasta. Z kolei już w 22 września w ramach EDD zostanie odsłonięty mural „Szkoła dla niepodległej” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Kłodawie. Mural wykonano średniowieczną techniką sgraffito.

Głównym celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest edukacja, promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. Inicjatywa narodziła się 3 października 1985 roku w Granadzie, Polska włączyła się do akcji w 1993 roku.

Europejskie Dni Dziedzictwa w SierakowieEuropejskie Dni Dziedzictwa w SierakowieEuropejskie Dni Dziedzictwa w SierakowieEuropejskie Dni Dziedzictwa w SierakowieEuropejskie Dni Dziedzictwa w SierakowieEuropejskie Dni Dziedzictwa w SierakowieEuropejskie Dni Dziedzictwa w SierakowieEuropejskie Dni Dziedzictwa w Sierakowie

Autor: Karina Antczak
Data utworzenia: 18.09.2023
Ostatnia aktualizacja: Karina Antczak
Data aktualizacji: 19.09.2023 - 11:52