Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – spotkanie konsultacyjne wojewody wielkopolskiego

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann odbył spotkanie konsultacyjne z samorządowcami w temacie Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Wojewoda rozmawiał o założeniach, kryteriach oraz realizacji funduszu przez samorządy.

Do Wielkopolski, z funduszu, trafi blisko 20 mln zł. Organizatorzy transportu publicznego z terenu województwa wielkopolskiego mogą składać wnioski o objęcie w 2019 roku dopłatą z funduszu w terminie do 12 sierpnia 2019 roku.

W ramach fuduszu rozwoju przewozów autobusowych dofinansowywane będzie przywracanie i tworzenie nowych lokalnych połączeń autobusowych. Dofinansowanie może dotyczyć nowych linii komunikacyjnych oraz linii niefunkcjonujących, co najmniej od 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy, na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie.

Wszystkie informacje dotyczące Funduszu oraz trwającego naboru wniosków dostępne są na stronach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: https://www.poznan.uw.gov.pl/fundusz-rozwoju-przewozow-autobusowych-2019 .

fot.: WUW

Autor: Sebastian Antczak
Data utworzenia: 08.08.2019
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Antczak
Data aktualizacji: 08.08.2019 - 15:33