Kolejne spotkanie z środowiskiem rolniczym

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu pod przewodnictwem wicewojewody wielkopolskiego Jarosława Maciejewskiego odbyło się spotkanie w gronie ekspertów i przedstawicieli środowisk rolniczych, aby kontynuować rozmowy na temat poprawy sytuacji w rolnictwie na obszarze Wielkopolski.

Istotnym przedmiotem tego spotkania była problematyka tworzenia spółdzielni energetycznych oraz warunków i możliwości budowania biogazowni rolniczych. Spółdzielnie energetyczne i biogazownie są ogromną szansą na rozwój energetyki lokalnej i na częściową niezależność energetyczną. Stoi przed nimi wiele szans, ale również wyzwań, zwłaszcza w przedmiocie legislacji. Właśnie te szanse i potrzeby zmian były motywem przewodnim dyskusji.
Ekspertami w tym panelu była pani Iwona Kajdan-Zysnarska z Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Poznaniu oraz panowie Filip Mazur z Rolno-Sadowniczego Gospodarstwa Doświadczalnego w Przybrodzie, Mirosław Michalak z firmy Dynamic Biogas, która jest wykonawcą biogazowni w Przybrodzie, jak również Jakub Mazurkiewicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Panowie Robert Szlęzak z Energy Clusters Network i Grzegorz Maciaszek z IndustryLab Poznań dodali do tematu prezentację innowacyjnych rozwiązań dla produkcji bezpiecznej i czystej energii z biomasy oraz sposobów suszenia biomasy przy wykorzystaniu energii słonecznej.
W trakcie dyskusji poruszona została również kwestia ASF i obecna sytuacja związana z tą chorobą na terenie naszego województwa. Temat bardzo szeroko omówiła pani Dominika Kmet - Wielkopolski Lekarz Weterynarii.
Pani Justyna Winiarska dyrektor WODR w Poznaniu pokrótce dotknęła tematu szczególnie interesującego obecnych na sali rolników, czyli szkód w uprawach wyrządzanych przez dzikie zwierzęta.
Aktywny udział w spotkaniu brali przedstawiciele środowisk rolniczych, WIR z wiceprezesem Zbigniewem Stajkowskim i Jerzym Kostrzewą, KOWR oraz ARiMR z dyrektorami Danielem Kalembą i Piotrem Łykowskim, jak również dyrektorzy Wydziałów Infrastruktury oraz Rolnictwa i Środowiska WUW w Poznaniu – Tomasz Małyszka i Zbigniew Król.

Cykl spotkań ze środowiskami rolniczymi ma na celu dążyć do poprawy sytuacji rolników, ale przede wszystkim do tworzenia nowych możliwości rozwoju i dochodowości wielkopolskiego rolnictwa.

Autor: Adrian Ladrowski
Data utworzenia: 20.06.2024
Ostatnia aktualizacja: Karina Antczak
Data aktualizacji: 28.06.2024 - 14:23